Kutyás fejlesztő foglalkozások

Állat asszisztált mozgás és képességfejlesztő foglalkozást indítok 5 fős csoportban , minden héten kedd és csütörtöki napokon.

- Fejlesztő Lovasudvar Kutya-go-Ló Egyesület Tótvázsony

Mit is jelent az, hogy egy foglalkozás állat asszisztált?

"Az állatok célzott és tudatos bevonása a gyógyítás, az oktatás-nevelés, a fejlesztés, az életminőség javításának folyamatába az állat asszisztált foglalkozások keretrendszerében valósul meg."

Az állat jelenléte és részvétele a tevékenységek során pozitív hatással van a gyermek pszichés állapotára, szerepe a szociális, motoros, érzelmi és kognitív képességek fejlesztésében egyedülálló.

- Mozgásterápia Célja:

Motoros funkciók fejlesztése: nagy- és finom-mozgások koordinációja, helytelen mozgások korrekciója, adekvát mozgások kialakítása, tartási hibák csökkentése, egyensúlyérzék, ütem-ritmusérzék fejlesztése.

Az érzelmi, akarati élet, a viselkedés, a magatartás, a cselekvés pozitív irányú befolyásolása.

A szocializáció elősegítése, a társadalomba való beilleszkedés hatékonyabbá tétele.

Az állattal, a társakkal, a környezettel való kapcsolatteremtés képességének

A kommunikációs készségek

A testtudat és a térérzékelés

A tér- és időbeli tájékozódás fejlesztése,

A szenzoros integráció tréningje,

Önállóságra való nevelés,

Fegyelem, kitartás, céltudatosság, felelősségérzet, kötelességtudat kialakítása,

A bátorság, a gyorsaság, az ügyesség, az erőnlét növelése, - segítségadás, önzetlenség, a szeretet, a tapintat megtapasztalása,

Sikerélmények elérése, örömszerzés,

A szabadidő kellemes és hasznos eltöltése.

Terápiában lovak, kutyák vesznek részt.

- Időpont: kedd-csütörtök

15.30

-,Egy foglalkozás 45 perc

Ár: 5500 ft/ alkalom ( kizárólag bérlet vásárlás esetén )

- Foglalkozás vezető:

Vajky Andrea , lovas mozgásterapeuta, terápiás kutyás foglalkozás vezető

- kezdés: Június 1 ( kedd)

Jelentkezés

+36703453375, vajky1@gmail.com#

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el